• بیان اهداف و محورهای همایش:

این کنفرانس فرصتی برای دانشگاهیان، متخصصان و مشاوران سراسر کشور است که در تحقیق، مدیریت و توسعه نوآوری و کارآفرینی در کسب و کار، بخش خصوصی، تعاونی و دولتی و در سازمانهای مهارتی شرکت می کنند و با یکدیگر همکاری کرده و ایده های خود را مبادله می کنند. این کنفرانس به موضوعات بین رشته ای معتددی می پردازد که می تواند به عنوان ابزاری برای نوآوری و کارآفرینی، نوآوری اجتماعی و کارآفرینی، کارآفرینی زنان، کارآفرینی روستایی و خانوادگی و گروه های اقلیت و نوآوری و کارآفرینی در شهرهای هوشمند تبدیل شود.

    محورهای کلیدی

 • بازاریابی و مدیریت کسب و کار
 • خلاقیت و نوآوری
 • صنعت، تولید و مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • بانکداری و بیمه
 • مدیریت رسانه و ارتباطات
 • اقتصاد و توسعه
 • حقوق و علوم سیاسی و نیروی انتظامی
 • مدیریت گردشگری و هتلداری
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت بهداشت و خدمات درمانی
 • مدیریت ورزشی و تربیت بدنی
 • مدیریت دولتی
 • مدیرت شهری، برنامه ریزی شهری و علوم جغرافیا
 • روانشناسی

 • روانشناسی اجتماعی

 • روانشناسی ارتباطات

 • روانشناسی کار و مدیریت

 • روانشناسی و مشاوره

 • وانشناسی و فضای مجازی

 • شناخت، هیجان و تکنولوژی

 • روانشناسی خانواده و ازدواج

 • روانشناسی کودک و نوجوان

 • روانشناسی و شناخت اجتماعی

 • روانشناشی رفتارهای اعتیادی و عادتی

 • روانشناسی شهری و رفتار شهروندی

 • روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی

 • فرآیندهای شناختی و روانشناسی

 • کاربرد تکنولوژی و تشخیص روانشناختی

 • مداخلات روانشناختی مبتنی بر تکنولوژی

 • وانشناسی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی

 • اخلاق حرفه‌ای در روانشناسی

محور ویژه: کارآفرینی و نیروی انتظامی
 •  امنیت اقتصادی و رونق تولید
 • آسیب های اجتماعی و فرهنگ کارآفرینی
 • اقتصاد مقاومتی
 • رونق تولید
 • جهش تولید
 • تولید، پشتیباین و مانع زدایی‌ها