آدرس دبیرخانه: سمنان، کیلومتر پنج جاده دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، مرکزتحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی وتجاری سازی

تلفن ثابت: 9-33654040-023
تلفن همراه (دبیر اجرایی همایش): – (دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی)

ایمیل دبیرخانه: ncnsebm2020@gmail.com

لایه جدید...

Refresh Code