حمایت کنندگان اصلی
ارگان اجرایی و دولتی
استانداری سمنان
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان
نیروی انتظامی استان سمنان
شرکت برق منطقه ای سمنان
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان
شرکتهای خصوصی
سیویلیکا
ارگان اجرایی و دولتی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی سمنان
شرکتهای خصوصی
شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان
ارگان اجرایی و دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان سمنان
کمیته امداد امام خمینی استان سمنان
شهرداری سمنان
شرکتهای خصوصی
شرکت تولیدی شیمیایی کلران
ارگان اجرایی و دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آق قلا
موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
دانشگاه آزاد اسلامی مرکزصباشهر
مدیریت امور شعب بانک رفاه استان سمنان
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پالنده صاف
شرکت سهامی بیمه ایران (استان سمنان)