اطلاعیه شماره 1
1398-01-18
اطلاعیه شماره 1

با توجه به اینکه ملاک عمل صدور گواهینامه، صرفا اطلاعات ثبت شده در فرم ارسال مقاله موجود در سایت، می باشد،
لذا پژوهشگران می بایست در هنگام ثبت مقاله، عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و... را به طور کامل درج نمایند و با فایل مقاله خود تطبیق دهند.
بدیهیست هر گونه تناقضی در این خصوص، متوجه به شخص کاربر بوده و دبیرخانه مسئولیتی در این مورد ندارد.
برای آن دسته از کاربرانی که این مورد را رعایت نکرده اندو مقاله آنها پذیرش نهایی شده است ؛ این امکان وجود دارد که صرفا یکبار اقدام به اصلاح فرم مقاله خود نمایند.