امکان شرکت در همایش به صورت حضوری و غیرحضوری
1398-03-06
امکان شرکت در همایش به صورت حضوری و غیرحضوری
به اطلاع پژوهشگران محترم اولین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب وکار می رساند، که دبیرخانه همایش مسئول و پذیرای تمامی حضاران گرامی این همایش خواهد بود. اما با توجه به بعد زمانی و مکانی، و همچنین هزینه های احتمالی اقامت و .. امکان حضور فیزیکی برخی از عزیزان در این همایش وجود نخواهد داشت، لذا دبیرخانه همایش امکانی را برای کاربران فراهم آورده است که بتوانند به دو صورت حضوری و غیرحضوری در همایش شرکت نمایند. شایان ذکر است که چنانچه ثبت نام به صورت غیرحضوری باشد، پکیج همایش شامل گواهینامه پذیرش و سی دی مجموعه مقالات همایش به آدرس پستی نویسندگان ارسال خواهد شد. ضمنا هیچ تفاوتی در گواهینامه‌های صادره برای شرکت‌کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد. به این منظور که واژه غیرحضوری در گواهینامه درج نمی گردد.