نمایه سازی مقالات در مجلات معتبر علمی- پژوهشی
1398-03-16
نمایه سازی مقالات در مجلات معتبر علمی- پژوهشی

به اطلاع نویسندگان مقالات چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار می رساند که برخی از مقالات برتر همایش در مجلات معتبر داخلی چاپ خواهد شد.


با تلاش و پیگیری های دبیرخانه همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار این دبیرخانه در نظر دارد برخی از مقالات این همایش را پس از داوری و پذیرش، در مجلات معتبر داخلی دارای مجوز وزارتین به چاپ برساند. بی شک، این موضوع می تواند فرصت های علمی و تحصیلی بیشتری را در اختیار نویسندگان و صاحبان مقالات به چاپ رسیده فراهم آورد و آنها را به عنوان متخصصین و صاحب نظران در موضوع مورد مطالعه معرفی کند. 
در اخبار آتی همایش، نام مجلات به اطلاع پژوهشگران عزیز خواهد رسید.