پذیرش و چاپ مقالات برتر در مجله پژوهشی بین المللی به نام (International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies)
1399-06-06
پذیرش و چاپ مقالات برتر در مجله پژوهشی بین المللی به نام (International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies)

«بسمه تعالی»

نویسندگان، پژوهشگران و کلیه افراد شرکت کننده در همایش

باسلام و احترام؛

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و کلیه افراد شرکت کننده در چهارمین همایش ملی مطالعات جدید درکارآفرینی ومدیریت کسب وکار می‌رساند؛ طبق مکاتبات انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و همچنین مرکزتحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی وتجاری سازی آن واحد با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (دانشکده مدیریت و اقتصاد)، مقرر گردیدکه کلیه مقالاتی و آثار علمی که به همایش مذکور ارسال می‌شوند و بعد فرایند داوری، امتیاز لازم را برای پذیرش در همایش را کسب نمودند، سپس در مرحله بعد اگر مقالات مربوط به آن دسته پژوهشگران گرامی را برای پذیرش و چاپ در مجله پژوهشی بین المللی به نام (International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies) کسب نمایند، مقالات مربوطه در مجله مذکور پذیرش و بعد آن نیز به چاپ خواهند رسید. ضمن اینکه براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره62815 /10 مورخ 04/10/1398مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) و پس از تأیید نهایی، مبلغ3/500/000ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال) دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ (یک میلیون و پانصد هزار ریال) ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

موفق باشید