پذیرش و چاپ مقالات برتر در دوماهنامه علمی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
1399-06-27
پذیرش و چاپ مقالات برتر در دوماهنامه علمی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

«بسمه تعالی»

نویسندگان، پژوهشگران و کلیه افراد شرکت کننده در همایش

باسلام و احترام؛

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و کلیه افراد شرکت کننده در سومین همایش ملی مطالعات جدید درکارآفرینی ومدیریت کسب وکار می‌رساند؛ طبق مکاتبات انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و مرکزتحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی وتجاری سازی آن واحد با موسسه تحقیقاتی مدیریت دانش شباک؛ مقرر گردیدکه کلیه مقالاتی و آثار علمی که به همایش مذکور ارسال می‌شوند و بعد فرایند داوری، امتیاز لازم برای پذیرش در همایش را کسب نمودند، در مرحله بعد اگر مقالات مربوطه امتیاز لازم را هم برای پذیرش و چاپ در دوماهنامه علمی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه کسب نمایند، به چاپ خواهند رسید. ضمن اینکه براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی هزینه چاپ و داوری مقاله برعهده مولفان محترم خواهد بود.

موفق باشید