نمایه سازی چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
1400-05-05
نمایه سازی چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

(بسم الله الرحمن الرحیم)

باسلام و احترام؛

خدمت پژوهشگران گرامی

بدین‌وسیله به اطلاع همه نویسندگان و پژوهشگران گرامی می‌رساند؛ طبق مکاتبات انجام شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و مرکزتحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی وتجاری سازی در خصوص نمایه سازی "چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار" با پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، الحمدالله کد تأئید نهایی صادر و انشالله کلیه مقالات پذیرفته شده مربوط به نویسندگان و پژوهشگران گرامی شرکت کننده در"سومین همایش با کد اختصاصی کد اختصاصی(۹۹۲۰۱-۸۹۶۰۱) نمایه میشود.

بااحترام

دبیرخانه چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار