نمایه سازی همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
1401-01-01
نمایه سازی همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

 باسلام و احترام
پژوهشگران گرامی؛
نمایه سازی چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) انجام شده است.
بااحترام دبیرخانه همایش

https://conf.isc.ac/fa/