مجوز برگزاری"چهارمین همایش ملی مطالعات جدید درکارآفرینی و مدیریت کسب وکار"
1401-02-20

باسلام و احترام؛
بدین ‌وسیله به اطلاع همه نویسندگان وپژوهشگران گرامی می‌رساندکه مجوز برگزاری"چهارمین همایش ملی مطالعات جدید درکارآفرینی و مدیریت کسب وکار" از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با شماره (1004-15-01-1401) و به شماره 102/ ص مورخه 21/01/1401 صادرگردیده است.