ارائه مقاله بصورت سخنرانی:

    مدت زمان ارایه هر مقاله ۱۵ دقیقه و مدت زمان پاسخ گویی به سوالات ۵ دقیقه و در مجموع ۲۰ دقیقه برای هر مقاله در نظر گرفته شده است. خواهشمند است مقاله مورد نظر طوری تنظیم شود که مدت زمان در نظر گرفته شده رعایت شود.
از ارایه دهندگان مقالات درخواست می شود متن سخنرانی خود را در قالب فایل نمونه power point ذیل و  متناسب با زمان تخصیص داده شده تهیه بفرمایند. امکاناتی از قبیل ویدئو پروژکتور – کامپیوتر و سایر امکانات سمعی بصری جهت ارئه مقاله شما موجود می باشد. لازم است ضمن همراه داشتن فایل مربوط  به مقاله قبل از زمان ارائه مقاله ، فایل مربوطه را در اختیار مسئول سمعی و بصری سالن قرار داده شود.

دانلود  فرمت خام ارائه مقاله به صورت شفاهی

 

ارائه مقاله بصورت پوستر:

شرکت کنندگان گرامی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است لازم است پوستر خود را با شرایط فایل نمونه ذیل تنظیم وتهیه و در زمان تعیین شده در برنامه کنفرانس، در محلی که اختصاص داده شده است نصب نمایند.
شکل پوستر بصورت عمودی باشد.
کاغذ پوستر باید پیوسته باشد و از چسباندن چند برگ کاغذ به جای پوستر جداً خودداری نمائید.
 برای ارائه هر پوستر زمان  و فضای مشخصی تعیین و در سایت همایش گذاشته خواهد شد. کلیه پوسترها باید در ساعت تعیین شده در محل مربوطه  نصب گردند و در ساعت تعیین شده برداشته شود. پیش از نصب پوستر خود، با مسوول نصب پوسترها که در سالن حضور دارد، هماهنگ نمائید.گواهی ارائه مقاله به صورت پوستر فقط به کسانی داده می شود که پوستر خود را با قالب تعیین شده تهیه و در زمان و تاریخ اعلام شده در محل مربوطه نصب کرده باشند. بدیهی است عدم نصب پوستر منجر به عدم صدور گواهی ارائه خواهد شد .
    حداقل یکی از نویسندگان بایستی در محل تعیین شده در طی زمان مشخص شده حضور داشته باشند تا مقاله خود را ارائه نمایند و به پرسش‌ها، پاسخ دهند.
بطور کلی در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و در عوض سعی گردد از طرح، تصویر و اشکال و روش‏های ابداعی استفاده شود تا مطالب بطور پرجاذبه و در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شده و هدف از ارائة مقاله بصورت پوستر تامین گردد.

دانلود فرمت خام ارائه مقاله به صورت پوستر