نحوه درخواست گواهی پذیرش:

  - پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردیده ، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید (از منوی وضعیت مقاله ، گزینه پرداخت هزینه مقاله را برای مقاله مورد نظر انتخاب نمایید، سپس خدمات مربوطه را انتخاب نمایید و از منوی پرداخت آنلاین پرداخت را انجام دهید.)

 

 

- ارسال ایمیل به ادرس  infoconference1398@gmail.com

 با موضوع :

درخواست گواهی پذیرش - کد مقاله.......... حتما ایمیل را از ایمیلی که ثبت نام کرده اید ارسال کنید.

 ضمنا از ارسال ایمیل به بقیه ایمیل ها خودداری نمایید، زیرا تمامی ایمیل های درخواست گواهی پذیرش حذف می شوند و پاسخ داده نمی شود


 


*** لازم به ذکر است که دریافت گواهی پذیرش مقاله منوط به پرداخت هزینه ثبت نام کنفرانس می باشد.