برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
برای ثبت نام با این عنوان ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر الزامی است. ( پس از انتخاب این نوع عضویت و بارگذاری فایل اسکن کارت دانشجویی منتظر مدیر سایت باشید.)
2
2,100,000 ریال
برای ثبت نام با این عنوان ارسال اسکن کارت شناسایی معتبر الزامی است. ( پس از انتخاب این نوع عضویت و بارگذاری فایل اسکن کارت شناسایی منتظر مدیر سایت باشید.)
3
2,300,000 ریال
4
2,000,000 ریال
لازم به ذکر است به ازای هر مقاله اضافه مبلغ 100 هزار تومان دریافت می‌شود و تعداد مقاله مجاز برای هر فرد تا سقف سه مقاله می‌باشد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.